Menu:

- Mēs patiešām esam kļuvuši veci tad, kad pārstājam dzīvot no cerībām un sākam dzīvot no atmiņām.
/autors nezināms/

Jaunākie raksti:

arrow Māras zeme
arrow Stresa analīze
arrow Sakrālā medicīna
arrow Vienots veselums
arrow Biorezonanses likums
arrow Darbs ar ēnu
arrow Mīlestības alķīmija
arrow Gaismas ķermeņa veidošana
arrow Esmu atnācis mājās
arrow Bagātība nāk caur devību, svētība caur pateicību
arrow Saruna par Māti Nāvi
arrow Smadzeņu pusložu darbība
arrow Sava kalna virsotne jāsasniedz pašam

Pasakas:

arrow Alkatība
arrow Bailes un Agilons
arrow Par zelta zivtiņu
arrow Dāvana Agnesei
arrow Dāvana Annai

Kursi un apmācības:

arrow Kursi "Sevis apzināšanās mācība"

 

ill titleBiorezonanses likums

I Savu problēmu projicēšana uz citiem
Ja jūs jūtat nepatiku uz kādu cilvēku, dzīvu būtni vai pat priekšmetu, kaut kas šajā objektā traucē jums atrasties mierā un harmonijā, tātad tāda īpašība piemīt jums pašam. Cik bieži cilvēks dusmojas uz akmeni, pret kuru paklupa! Kas viena acīs ir netikums, cita acīs tā ir savdabība vai pat tikums. Ja kāda īpašība otrā cilvēkā īpaši nepatīk, tad meklējiet to sevī. Parasti tā ir labi nomaskējusies. Ja jums tās nebūtu, otrā cilvēkā esošā īpatnība atstātu jūs vienaldzīgu. Pēc rezonanses likuma, tikai tad, kad līdzīgu vibrāciju informācija ienāk jūsu tuvumā, jūsos kaut kas sāk rezonēt un dod impulsu uz centrālo nervu sistēmu. Tas pats attiecas arī uz lielu sajūsmu par kādu otra cilvēka īpašību.

Piemēram, kāds jūs piemānījis. Jūs pamatoti jūtat sašutumu. Vai varat zvērēt, ka pats nekad neesat rīkojies līdzīgi? Vai vienmēr esat atdevis aizņemtu grāmatu, nekad no darba neko neesat nočiepis? Atcerieties, kā jutāties un transformējiet iemeslu. Īpašība, kas jūs tracina, pēc rezonanses likuma kā magnēts pievelk cilvēkus, kas jūs šādi uzbudina. Esiet godīgi pret sevi! Varbūt jums pat patīk šis uzbudinājums, jo ir radies pamatots iemesls izpaust savu agresivitāti vai kritizēšanas kāri. Pajautājiet sev: „Kādu labumu gūstu šādi uzkurinot sevi?” Varbūt jums patīk radīt spriedzi, apvainot citus, lai izjustu pārākumu? Tas attiecas arī uz pozitīvajām īpašībām. Līdzīgs pievelk līdzīgu.

II Bumeranga likums
Ja jūs esat agresīvs pret kādu, uzbrūkat it kā bez iemesla un tas viņu pamatīgi nokaitina, tas nozīmē, ka šajā cilvēkā ir šīs vibrācijas. Viņš pats to neapzinās. Jūs ar savu rīcību stimulējat viņa problēmu un spiežat to risināt. Taču jārēķinās ar to, ka tādas pašas vibrācijas ir arī jūsos un ir izmests izaicinājums. Tas savāks līdzīgu vibrāciju enerģiju un atgriezīsies ar daudzkārt lielāku enerģiju kā bumerangs pie sava radītāja. Parasti tas notiek pavisam negaidīti caur pavisam citu cilvēku un ir daudz sāpīgāk. Tas attiecas uz jebkuru domu un izpausmi gan pozitīvo, gan negatīvo.

III Darbības un pretdarbības spēki ir vienādi
Ko sēsi, to pļausi! Darot slikto otram, darām to paši sev. Tas pats attiecas arī uz labo. Ja sūtu mīlestību, to arī saņemu. Ja izturos pret kādu slikti, daru sliktu sev, jo uzturu sevi zemās vibrācijās. Sev noteikti, par otru, tas vēl ir jautājums. Ja viņš ir mīlestībā vai neitralitātē, tas viņu neskar. Ja uzbrūkam gudram cilvēkam, viņš būs pateicīgs, jo uztvers to kā mācību.

IV Atstarošanas likums
Ja mūsu psiholoģiskās iedarbības objekts nejūt to, ko mēs jūtam uz viņu, tad viņš ir brīvs no šīs iedarbības un atstaro atpakaļ raidīto impulsu. Tad sūtītājs saņem atpakaļ paša raidītās emocijas daudz lielākā mērā nekā bija sākumā. Ja ar mīlestību izturamies pret cilvēku, kas mums nodarījis ļaunu (ļaunuma kā tāda nav, jo viss ir relatīvs atkarībā no uztveres), viņu tāda labestība tikai sanikno. Rezultātā mēs šo cilvēku mīlam vēl vairāk un kvēlāk gribam palīdzēt.

Ja nesavtīgā mīlestība turpina plūst, tā sasniedz tos „dziļumus”, kas ir katrā cilvēkā un viņa naidīgums mazinās. Tādā gadījumā naidīgi noskaņotais pret savu gribu sāk izjust simpātijas uz cilvēku, kuru pirms tam neieredzēja. Ja naidīgi uzbrūkam kādam, kas pret mums vienaldzīgs vai labvēlīgs, naids atgriežas ar dubultu spēku un plosa sūtītāju no iekšienes. Tāpēc, ja agresīva cilvēka dusmas atduras pret mieru vai vienaldzību, viņš trako līdz absurdam, praktiski nespēj sevi kontrolēt. Tāpat notiek, ja apmelo cilvēku rīcībā, kura viņam nepiemiet. Viņā nekas nerezonē, tātad, neskar. Pats apmelotājs gan trako un zaudē sajēgu no saviem vārdiem un rīcības. Tāpēc viegli noteikt cilvēka dabu pēc tā kā viņš izsakās par citiem cilvēkiem. Patiesībā viņš netieši atklāj savas iekšējās problēmas.

V Savstarpējās atkarības likums
Ja izjūtam nepatiku par kāda cilvēka rīcību vai īpatnību, mēs savā sirdī kļūstam atkarīgi no viņa, jo gaidām, ka viņš rīkosies tā, kā mums patīk. Kaut kādā veidā mēs padarām viņu par savu vergu, jo gribam, lai viņš dara to, kas mums patīk. Ja viņš rīkojas mums pa prātam, viss labi, ja tā, kā viņam pašam patīk, mēs kļūstam nelaimīgi, neapmierināti. Tātad paši esam kļuvuši par viņa vergiem, jo mūsu labsajūta atkarīga no viņa rīcības. To visbiežāk novēro starp vecākiem un bērniem un starp mīlētājiem. Lai atbrīvotos no šīs atkarības, jāpalaiž cilvēks brīvībā. Ja tas izdodas, noveļas kā kalns no pleciem. Kad atbrīvojas no atkarības, atkal var domāt, just, darboties skaidri un efektīvi. Attiecības izmainās no atkarības uz konstruktīvu dialogu.
Tās visas ir metodes un darbojas tikai tad, kad pārstāj savās problēmās vainot citus, uzņemas atbildību par sevi pats. Kas vainīgs? Es pats! Mēs esam 100% atbildīgi par savām problēmām.

KOSMISKĀS INFORMĀCIJAS GLABĀTUVE
Mūsu dvēselē ir visa informācija par makro kosmosu. Grieķiski dvēsele – psiheja. Ar to agrāk saprata jūtas, vēlmes, domas; to daļu, kas turpina pastāvēt pēc fiziskā ķermeņa nāves. Nav nekā prātā, kas agrāk nebija jūtās. Pēc G. Junga apziņa ir uztvere, domāšana, atpazīšana, salīdzināšana, atšķiršana, vērtēšana, intuīcija, priekšnojauta, griba. Arī Vulfs runā par intuitīvās uztveres kanālu (IUK), kuru mēs it kā neapzināmies un tomēr tas ir. Zemapziņā esošā informācija izpaužas caur sapņiem, tā atnāk atklājumi, vēstījumi, jaunas idejas. G.Jungs uzdod jautājumu: Vai zemapziņa ir vienveidīga? Viņš iedala:
1) apziņa,
2) personīgā zemapziņa - aizmirstas, vājas vai izstumtas jūtas,
3) kolektīvā zemapziņa - kosmosa, planētas, valsts, informācija.

Zemapziņā ir noliegtās domas un jūtas, kas mūs sāpina. Mēs noliedzam vajadzību pēc tā, kas sabiedrībā tiek vērtēts kā negatīvs; vajadzību pēc pārākuma, maiguma, cieņas, pēc sapratnes. Lai tā trūkums nesāpētu, aizsardzības nolūkos to noglabājam zemapziņā. Visa mitoloģija ir savdabīga zemapziņa. Tie ir pūķi, džini, nāras, čūskas, gari, magi, dažādi baiļu un skumju tēli.

No mūsu bērnības uz mūžu zemapziņā iegūlis mātes tēls. Tas vēlākajā dzīvē ietekmē attieksmi pret sievieti vispār, sabiedrību, ģimeni, barību.
Tēva tēls ietekmē attieksmi pret vīrieti, likumu, valsti. Tas saistās ar cīņas un panākumu ieročiem, stihijām, varu. Dzīvesbiedru izvēlas vai nu līdzīgu vai pilnīgi pretēju šiem zemapziņā esošajiem sievietes un vīrieša tēliem. Kolektīvā zemapziņa identificē sevi ar ziedu, vai planētu, okeānu vai kosmosu. Nāk informācija pat par Zemes un citu planētu un civilizāciju radīšanu. Agrāk vai vēlāk izveidojas halodains par iekšējo Jan un Iņ aspektu, kurš ir visu iepriekšējo tēlu sintēze. Galvenais uzdevums ir atbrīvoties no zemapziņā esošās negatīvās informācijas.

HALODAINS - DOMFORMA
Kas ir cilvēks?
Dieva domforma. Katra doma grib dzīvot pēc iespējas ilgāk. Tā dzīvo savu dzīvi un apvienojas ar līdzīgām. Mēs esam savu domformu radītāji un mūsos mudž no tām. Domformas, stereotipi, bloki, traucē visums mīlestībai un informācijai caurstrāvot mūs. Tie filtrē un aiztur enerģiju, kas nāk no kosmosa un Zemes. Ja mēs atbrīvojamies no tā, tad atbrīvojamies prieka, mīlestības un gudrības straumei.
Kā iepazīties ar mūsos esošajām domformām?
Cilvēka smadzenes ar kreiso smadzeņu puslodi spēj uztvert līdz sīkākajām detaļām. Ar labo uztver kopainu, veselumu. Kreisā par jūru saka: tā ir zili zaļa, sāļa, reizēm mierīga, reizēm vētraina. Labā uztver kopainu, harmoniju, neanalizē, bet saplūst, izjūt jūru.

Analīze, vērtēšana, šaubas, loģika piemīt kreisajai smadzeņu puslodei. Kreisā grauj, labā apvieno. Mūzika, māksla, idejas dzimst labajā. Katrai domformai sākotnēji ir bijis pozitīvs motīvs. Piemēram, vēlmei valdīt pār pasauli var būt ilgas pēc miera un harmonijas. Aiz aizvainojuma un sāpēm var būt tiekšanās uz īstām, draudzīgām, savstarpējas cieņas pilnām attiecībām. Lai varētu atklāt sevī mītošās domformas, jāsagatavojas. Mums visi halodaini no ielejas jāuzved kalnā. Darbs sākas no koka apakšas.

 
1

PROBLĒMAS IEMESLA MEKLĒŠANA
UN JAUNA HALODAINA VEIDOŠANAS SHĒMA

Atgriešanās miera un harmonijas vietā.
Pateicība un atvadas

Integrācija - jaunā halodaina
savienošana ar iepriekšējo,
izjūtu pārbaudīšana

Transformācija -
lūdzam palīgus radīt jaunu
pieaugušu, pilnvērtīgu halodainu

Dialogs - saruna ar halodainu,
ko grib, kā jūtas, kāds ir
pozitīvais nolūks

Meklēšana -
problēmas formulēšana,
tās atrašanās ķermenī,
halodaina portrets

NOSKAŅOŠANĀS-
visi pieci kokā esošie elementi