Menu:

- Gudrs cilvēks, redzēdams citu netikumus, atbrīvojas no savējiem.

Jaunākie raksti:

arrow Māras zeme
arrow Stresa analīze
arrow Sakrālā medicīna
arrow Vienots veselums
arrow Biorezonanses likums
arrow Darbs ar ēnu
arrow Mīlestības alķīmija
arrow Gaismas ķermeņa veidošana
arrow Esmu atnācis mājās
arrow Bagātība nāk caur devību, svētība caur pateicību
arrow Saruna par Māti Nāvi
arrow Smadzeņu pusložu darbība
arrow Sava kalna virsotne jāsasniedz pašam

Pasakas:

arrow Alkatība
arrow Bailes un Agilons
arrow Par zelta zivtiņu
arrow Dāvana Agnesei
arrow Dāvana Annai

Kursi un apmācības:

arrow Kursi "Sevis apzināšanās mācība"

 

ill titleMeditatīvā zīmēšana

Cilvēki dzīvo pasaulē, ko caurstrāvo dažāda veida enerģijas un informācija

Ir materiāli taustāmas un ir mentālas struktūras, kas ietekmē mūsu domas un emocijas. Kad cilvēks pārvarējis bailes un sāk apzināt savu vienotību ar visumu, no zemapziņas nāk informācija par visu, kas ir ap mums, caurstrāvo un ietekmē mūs. Tas nozīmē, ka ir laiks visa līmeņa sevis apzināšanai un dziedināšanai. Kā ir fiziski slimību ierosinātāji, tā ir arī tādi, kas ietekmē apziņu. Mums jāiemācās būt emocionāli stabiliem, domāt skaidri, nosvērti vai vispār nedomāt neko. Lai varētu veikt šo uzdevumu, mēs jebkuru mūsu zemapziņā esošo informāciju izmantojam šī mērķa sasniegšanai.
Mūsu mērķis ir diagnosticēt negatīvos emocionālos stāvokļus, domformas, apziņas vīrusus un transformēt vai iznīcināt tos, kas traucē atrasties prāta, dvēseles un gara skaidrībā un tīrībā. Šī mērķa sasniegšanai izmanto dažādas metodes. Viena no tām ir krāsu terapija. Muzicēšana un zīmēšana vienmēr ir bijis sava veida harmonizēšanas un miera iegūšanas veids.

Šoreiz tuvāk parunāsim par mandalu un jantru zīmēšanu. Šī metode skaitās meditatīva, jo palīdz novirzīt mūsu uzmanību no ārējiem faktoriem uz iekšējo pasauli. Tas ir intīms, sakrāls process un katram cilvēkam noris citādāk. Tomēr ir viena kopēja iezīme visiem. Zīmētājs pieskaras savas būtības dziļākajiem slāņiem un tā ietekme ir dziļš, neredzams process, kas ved uz harmoniju, mīlestību un sirds skaidrību.

Mandalas

Vārds radies no "manda"- būtība un sufiksa "la"- konteiners, tilpne, tātad - būtības saturētājs. Sanskritā mandalas nozīme ir "centrs", "svētais aplis", "maģiskais aplis". Tā ir cirkulāra, ģeometriska un simboliski tēlaina kompozīcija, kas attēlo garīgo, kosmisko vai psihisko kārtību, kā mēģinājums attēlot augstāko realitāti, mikro un makrokosmosa mijiedarbību.

Kā norāda Elizabete Ozola savā grāmatā "Maditatīvā zīmēšana", mandalu zīmēšana ir apzināta vai neapzināta jebkuras informācijas attēlošana gan plaknē, gan domās ar jebkuriem pieejamajiem materiāliem. Mandala ir kosmogramma, kas sastāv no ģeometriskām formām. Parasti klasiskajai mandalai ir izteikts centrs, pamata elementi, kas zīmēti centrā, bieži tai piemīt simetrija.
Parasti cilvēki uzskata, ka mandalas veido vienīgi budistu mūki. Tā tas nav. Patiesībā arī latvju raksti ir mandalas elementi. Par to ļoti pareizi norāda arī Valdis Celms savā grāmatā "Latvju raksts un zīmes". Zināmā mērā mandalu veidotāji ir visi tie cilvēki, kas auž, ada, izšuj, jo visas šīs nodarbes ir dziļš meditatīvs process un arī pacietības treniņš. Mūsu senču veidotie puzuri ir mandalas telpiskais modelis, kas parāda dzīvās (cilvēka energo informatīvā matrica) un nedzīvās dabas (dimanta kristāliskais režģis) vienotību. Meditēšana uz mandalu nomierina prātu, ieved mūs apcerē, attīra, dziedina ... dod pozitīvu rezultātu, kas ne reizi vien pārsteidz ar savu vienkāršību un spēku.

JANTRAS

Plakanisku mandalas attēlojumu sauc par jantru. Ja mandala it kā stāsta par mūsu iekšējiem procesiem, jantru veido, lai šos procesus ievirzītu vēlamā gultnē. Bieži jantru kā diagrammu izmanto meditācijās, lūgšanās un rituālos, lai pieaicinātu no ārienes palīdzību savu problēmu risināšanā. Jantra ir svēts budisma simbols, kas attēlo šīs reliģijas filozofisko koncepciju. To veido koncentriskas figūras, kas paplašinās un sašaurinās kā zirnekļa tīkls. Tie ir tilti starp dažādiem esības līmeņiem. Patiesībā jantra ir puzurim vairāk līdzīga kā mandala, jo slēpj sevī mijiedarbību, telpu, kustību un paralēlo pasauļu ietekmi. Vērojot austrumu jantras, mūsu latvju rakstus, Lielvārdes jostu, redzam to vienotību. Pārņem bijība mūsu senču priekšā par to, kā viņi ikdienā pratuši kodēt un lietot universālas zināšanas.

Pēc austrumu filozofijas pasaule sastāv no 5 elementiem: Zemes, Gaisa, Uguns, Ūdens, Ētera. Jantras centrā ir vai nu punkts, Buda, vai "Es", apkārt galvenie elementi, kas to uztur. Zemi simbolizē kvadrāts, ūdeni aplis, uguni trijstūris. Ir arī citi simboli, ar kuru palīdzību tiek attēlotas stihijas, sajūtas, centieni, mikro un makrokosmosa mijiedarbība. Ar jantras palīdzību var novērst disharmoniju un tuvināt vēlamo rezultātu. Sakārtojot mikrokosmosu, pieaicinām makrokosmosa spēkus piepildīt mūsu mērķus. Aiz katra simbola stāv enerģija un informācija, kas darbojas zemapziņas līmenī un mums ir iespēja kļūt par apzinātu savas dzīves scenārija veidotāju, izmantojot atstrādātus simbolus, krāsas, struktūras. Mēs sākām sava gaismas ķermeņa projektēšanu, balstoties uz mūsos pašos esošo informāciju, pielietojot intuīciju, apziņu un zemapziņu.

Indijā, Tibetā, Ķīnā jantra ir kā senākais maģiskais rezonators. Psihofiziskajā līmenī tā ietekmē galvas smadzenes, bet psihoenergētiskajā līmenī harmonizē un nostiprina enerģētisko lauku. Šis lauks spēj aizsargāt, harmonizēt un radīt līdzsvaru. Jantru var zīmēt konkrētai vietai vai cilvēkam. Krāsas lietošana jantrā ir simboliska, tā izsaka noteiktas filozofiskas idejas un emocionālus stāvokļus. Sīkāk par krāsu nozīmi un lietošanu varam atrast Elizabetes Ozolas grāmatā. Ļoti detalizētu informāciju par to sniedz Ēra Zalcmane 2003./05. žurnālā "Psiholoģijas pasaule" Jantrā tiek ievērotas debess puses un tām atbilstoša krāsa.

Mandalas vai jantras ikdienas praksē veicina pašizziņu, organisma atveseļošanos un personības izaugsmi. Piepildījumu dzīvē dod patiesums un apzināta atteikšanās no veciem priekšstatiem, kas traucē dvēselei izpausties dievišķā harmonijā.

Piecu elementu izpausme mikro un makro kosmosā

1  

Piecu elementu ietekme uz cilvēka ķermeni disharmonijas gadījumā

2